Chính sách hoàn trả

Hủy đơn hàng & hoàn lại tiền

Tùy từng trường hợp và tình trạng tài khoản mà chúng tôi sẵn sàng hủy đơn hàng và việc hoàn tiền sẽ được thực hiện tương ứng. Khách hàng có thể hủy đơn đặt hàng của mình bằng cách viết email đến [email protected] hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn Hủy Đơn đặt hàng trong khu vực Đơn đặt hàng của tôi. Nếu khách hàng có vấn đề với đơn hàng hoặc chưa nhận được đơn hàng trong vòng 48 giờ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 7 ngày làm việc (không tính thứ bảy và chủ nhật). Mọi khiếu nại nhận được sau 7 ngày làm việc quy định sẽ được giải quyết theo quyết định duy nhất của https://panellic.store/ và nhóm của nó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có tất cả các quyền để thay đổi bất kỳ điều gì từ các điều khoản của Điều khoản Dịch vụ đã đề cập ở trên vào bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn mà không cần thông báo cho bất kỳ ai.